Διασύνδεση SoftOne | WooCommerce

Συγχρονισμός ειδών | Συγχρονισμός κεντρικής κατηγορίας προϊόντων και υποκατηγορίας | Συγχρονισμός αποθήκης-ποσοτήτων | Συγχρονισμός πελατών | Συγχρονισμός παραγγελιών | Δυνατότητα ενσωμάτωσης API εταιρειών Courier για παρακολούθηση και διαχείριση αποστολών (Speedex, ACS κτλ) | Δυνατότητα επιλογής του χρήστη για την συχνότητα του χρόνου συγχρονισμού (default ανά 1 λεπτό) | Δυνατότητα επιλογής του χρήστη να αλλάξει τα στοιχεία της σύνδεσης (URL API, Credentials, APP ID κτλ) μέσα από το διαχειριστικό του plugin | Δυνατότητα επιλογής του χρήστη των πεδίων που επιθυμεί να συγχρονιστούν (Ποσότητες, Είδη, Περιγραφή, Κωδικοί Προϊόντος κτλ)

Η υπηρεσία διασύνδεσης SoftOne WooCommerce, έχει υλοποιηθεί βάσει των νεότερων προδιαγραφών του WooCommerce και του SoftOne ERP API, λειτουργεί μέσω Web Service, χωρίς ενδιάμεσα προγράμματα ή βάσεις δεδομένων, με σκοπό να πετυχαίνει την βέλτιστη διασύνδεση των δύο προγραμμάτων.

Η εργασία εγκατάστασης και παραμετροποίησης του plugin γίνεται απευθείας στον server που φιλοξενείται το E-shop και οι αντίστοιχες παραμετροποιήσεις στο SoftOne ERP.

Με την εγκατάσταση του plugin σας παρέχουμε δωρεάν και 1 διασύνδεση με εταιρεία Courier που συνεργάζεστε, ώστε να εκδίδετε και να διαχειριίζεστε τα vouchers αυτόματα μέσα από το WooCommerce.

*Οι εταιρείες Courier που υποστηρίζουμε είναι οι Speedex, EΛΤΑ Courier, ACS και Γενική Ταχυδρομική

Το λογισμικό παρέχεται από την ITCS

Διασύνδεση Skroutz Marketplace | Softone

Με την διασύνδεση Skroutz Marketplace – Softone μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις παραγγελίες σας με άμεσο συγχρονισμό των δεδομένων σας μέσα από το Softone ERP. Συγκεκριμένα με την διασύνδεση μπορείτε:

 • Να διαχειρίζεστε και να συγχρονίζετε όλες τις παραγγελίες σας
 • Να αποδέχεστε, να απορρίπτετε και να ανακτάτε μια παραγγελία με βάση τον κωδικό της
 • Να λαμβάνετε τα στοιχεία των προϊόντων, τα στοιχεία της παραγγελίας, τις διαθέσιμες επιλογές στην περίπτωση αποδοχής της παραγγελίας, όπως ο αριθμός πακέτων, η τοποθεσία και η ώρα παραλαβής καθώς και τους δυνατούς λόγους απόρριψης στην περίπτωση απόρριψης αυτής
 • Να ελέγχετε την διαθεσιμότητα των προϊόντων σας
 • Να αποστέλλετε την εντολή αποδοχής της παραγγελίας δηλώνοντας την επιθυμητή τοποθεσία και ώρα παραλαβής
 • Να δημιουργείτε vouchers για τις παραγγελίες σας

Η διασύνδεση Skroutz Marketplace – Softone παρέχεται ως υπηρεσία με ετήσια συνδρομή.

Το λογισμικό παρέχεται από την ITCS

Διασύνδεση Skroutz Marketplace | Woocommerce

Με την διασύνδεση Skroutz Marketplace – Woocommerce μπορείτε να διαχειρίζεστε εύκολα και γρήγορα τις παραγγελίες σας με άμεσο συγχρονισμό των δεδομένων σας μέσα από το περιβάλλον του Woocommerce. Συγκεκριμένα με την διασύνδεση μπορείτε:

 • Να διαχειρίζεστε και να συγχρονίζετε όλες τις παραγγελίες σας
 • Να αποδέχεστε, να απορρίπτετε και να ανακτάτε μια παραγγελία με βάση τον κωδικό της
 • Να λαμβάνετε τα στοιχεία των προϊόντων, τα στοιχεία της παραγγελίας, τις διαθέσιμες επιλογές στην περίπτωση αποδοχής της παραγγελίας, όπως ο αριθμός πακέτων, η τοποθεσία και η ώρα παραλαβής καθώς και τους δυνατούς λόγους απόρριψης στην περίπτωση απόρριψης αυτής
 • Να ελέγχετε την διαθεσιμότητα των προϊόντων σας
 • Να αποστέλλετε την εντολή αποδοχής της παραγγελίας δηλώνοντας την επιθυμητή τοποθεσία και ώρα παραλαβής
 • Να δημιουργείτε vouchers για τις παραγγελίες σας

Η διασύνδεση Skroutz Marketplace – Woocommerce παρέχεται ως υπηρεσία με ετήσια συνδρομή.

Το λογισμικό παρέχεται από την ITCS

Facilt App. Field Service Management

Συνδυάζουμε μία από τις πιο αξιόπιστες ελληνικές λύσεις ERP με τα κατάλληλα software εργαλεία για ολοκληρωμένη διαχείριση υπηρεσιών και εγκαταστάσεων, εταιρειών facility management.

Με βάση τις λειτουργίες που σας παρέχει το SoftOne ERP, εξατομικεύουμε και προσαρμόζουμε στις ανάγκες σας ένα ολοκληρωμένο σύστημα field service management για να διαχειρίζεστε τις εγκαταστάσεις σας, τους πελάτες, τα ραντεβού και τις επισκέψεις σας.

Το λογισμικό Facilt περιλαμβάνει:
User’s Mobile App iOS | Android
Οι χρήστες ενδεικτικά έχουν την δυνατότητα:
 • Να βλέπουν σε μορφή ημερολογίου τις συναντήσεις τους, οι οποίες συγχρονίζονται άμεσα από το ERP
 • Να τροποποιούν, να διαγράφουν και να προσθέτουν συναντήσεις σε άμεσο συγχρονισμό με το ERP
 • Να πραγματοποιούν Login/Logout, να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια, να στέλνουν φωτογραφίες και να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία της εγκατάστασης και της επίσκεψής τους επίσης σε άμεσο συγχρονισμό με το ERP
 • Να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό προηγούμενων επισκέψεων
 • Να δημιουργούν tasks απευθείας από την εφαρμογή ή να δέχονται tasks από το ERP απευθείας στην εφαρμογή
 • Να εργάζονται offline και να συγχρονίζουν τα δεδομένα τους όταν συνδεθούν ξανά στο δίκτυο
Calendar Web App

Ενδεικτικά στο Calendar Web App περιλαμβάνονται οι λειτουργίες:

 • Πρόγραμμα Επισκέψεων
 • Δημιουργία Περιοδικών Εγγραφών
 • Εκτύπωση Προγράμματος
 • Έλεγχος Υπολειπόμενων Ωρώv

Form Builder

Χρησιμοποιώντας το Form Builder FSM Edition σε συνδυασμό με την mobile εφαρμογή μπορείτε:
 • Να δημιουργείτε απεριόριστο αριθμό custom φορμών με drag & drop λειτουργία επιλέγοντας από μία ευρεία λίστα πεδίων (multiple choice, dropdown, text, instructions κτλ.)
 • Να αναθέτετε τις φόρμες σας σε συγκεκριμένους πελάτες, εγκαταστάσεις, χρήστες ή υπηρεσίες ώστε να εμφανίζονται ανάλογα με τις επιλογές ανάθεσης στην mobile εφαρμογή. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να καλύπτετε ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών σας και να παρέχετε απόλυτα προσωποποιημένες υπηρεσίες.
 • Να προβάλλετε οδηγίες στους χρήστες σας και υλικό με τη χρήση pdf αρχείου μέσα στις φόρμες σας.
 • Να διαχειρίζεστε όλες τις φόρμες σας από το διαχειριστικό dashboard
Task Manager
 • Μπορείτε να προσθέσετε, να επεξεργαστείτε και να καταργήσετε εργασίες, να προσθέσετε καταστάσεις και προτεραιότητες και να ορίσετε χρόνο ολοκλήρωσης για να έχετε τον πλήρη έλεγχο των ληξιπρόθεσμων εργασιών και των στατιστικών στοιχείων ολοκλήρωσης.
 • Μια πλήρης επισκόπηση των αναλυτικών στοιχείων και των πληροφοριών σχετικά με τις εργασίες σας θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τις ανάγκες και την πρόοδο της εργασίας σας. Μπορείτε εύκολα να εκτυπώσετε τις εργασίες σας σε pdf ή να στείλετε μια εργασία με email στο προσωπικό σας.
 • Και επιπλέον, μπορείτε να πάρετε τις απαντήσεις του προσωπικού σας στις εργασίες τους και να συγχρονίσετε με την εφαρμογή Facilt Mobile ή το SoftOne ERP σας σε πραγματικό χρόνο.

Το λογισμικό παρέχεται από την ITCS